Dövizli Askerlik Kapsamindan Çikarilan Vatandaşlarimiza Duyuru

Houston Başkonsolosluğu 15.02.2011

01 Şubat 2011 tarihli ve 6108 SayılıKanun ile 1111 Sayılı Askerlik Kanuna Geçici 43. Madde eklenmiş olup 08 Şubat 2011 tarihliResmiGazetedeyayımlanarakyürürlüğegirmiştir.

AMAÇ :Bu maddeyegöre her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanyükümlülerden 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun EK-1’inci maddesinde belirtilen yararlanma şartlarını taşıyanların, yeniden dövizleaskerlikhizmetindenyararlanmalarına imkân tanımak suretiyle yurt dışında elde ettikleri hak ve kazanımlarının korunması amaçlanmıştır.

KAPSAM :30 Mart 1980-07 Şubat 2011 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan ve yürürlükteki mevzuat gereğince yeniden dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma hakkı kalmayanlardan, yurt dışında halen işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statülerini muhafaza eden veya bir iş akdine bağlı olarak yabancı bayraklı gemilerde fiîlen gemi adamı statüsünde çalışan ve yurt içinde dövizle askerlik hariç herhangi bir statüde askerlik hizmetine başlamamış olan yükümlüleri kapsamaktadır.

Söz konusu değişiklik ile Geçici 43. Madde ve bu maddenin uygulanmasına dair genel esaslareklerde sunulmuştur.

Ek-1:1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 43’üncü Maddesi.

Ek-2:1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 43’üncü Maddesinin Uygulama Esasları Hakkında Özel Talimat.

Ek-3:1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 43’üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Dövizli Askerlik HizmetiBaşvurusunda Bulunan 38 Yaş ve Daha Genç Yükümlülerin Yararlanma Esasları.

Saygıyla duyurulur.

Not:Ayrıca bubilgilere www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm internet adresindenulaşılabilmektedir.

İlgili Dosyalar

twb3miuu2c0zj220ndod0ta5EK -1 Geçici 43.Madde.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 16:00

Şahsen başvuru: 09:00-12:00
15.1.2018 Martin Luther King Günü
19.2.2018 Başkanlar Günü
28.5.2018 Memorial Günü
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. gün
4.7.2018 ABD Bağımsızlık Günü
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. gün
3.9.2018 İşçi Bayramı (ABD)
8.10.2018 Kolomb Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
12.11.2018 (ABD) Gaziler Günü
22.11.2018 23.11.2018 (ABD) Şükran Günü
25.12.2018 (ABD) Noel
1.1.2019 (ABD) Yeni Yıl