Başkonsolos Cemalettin Aydın'ın Yeni Yıl Mesajı

Houston Başkonsolosluğu 31.12.2011
Türk-Amerikan Toplumunun Saygıdeğer Üyeleri,
 
T.C. Houston Başkonsolosu olarak göreve başlamam vesilesiyle Temmuz ayında yayınladığım mesajımda, vatandaşlarımıza yönelik güler yüzlü çalışma anlayışının devam ettirilerek hizmet kalitesinin yükseltilmesi, vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkılarak, mutluluk ve acılarının paylaşılması ve Başkonsolosluğumuz ile Türk toplumu arasındaki karşılıklı etkileşim, dayanışma ve eşgüdümün artırılması, Türkiye ve ülkemizin kültür zenginliklerinin Amerikalılara ve yeni kuşak Türk-Amerikalılara tanıtılması; görev bölgemizdeki eyaletlerle ülkemiz arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, bilimsel, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi; ayrıca, dost ve akraba topluluklar ile de karşılıklı etkileşim, işbirliği ve yardımlaşmanın derinleştirilmesi; bu yönde ortak projeler geliştirilerek hayata geçirilmesinin başlıca önceliklerim olacağını ifade etmiş ve bu hedeflere ulaşılmasında vatandaş ve derneklerimizin bugüne kadar özveriyle yapageldikleri katkıları sürdürmelerinin etkili olacağını vurgulamıştım.  

Geride bıraktığımız yıl içerisinde bu yönde önemli mesafeler katedildiğini ve vatandaşlarımızın bizzat veya mensubu bulundukları dernekler aracılığıyla bir taraftan ABD toplumsal ve ekonomik hayatına ve Türkiye-ABD dostluğuna önemli katkılarda bulunurken, diğer taraftan da, Türk kültürünün görev bölgemizde yaşatılması ve genç kuşaklara tanıtılması bakımından önemli faaliyetlerde bulunduğunu gözlemlediğimi belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Bu cümleden olmak üzere, her yıl daha profesyonelce ve daha geniş katılımla gerçekleştirilen festival, fuar, Türkçe dersleri, vatandaş toplantıları, milli ve dini bayram kutlamaları, yemekler vb. etkinliklerin yukarıda belirtilen amaca hizmet ettiğini belirtmek isterim. 

Başkonsolosluğumuzca da bahsekonu etkinliklerin tamamına imkanlarımız ölçüsünde iştirak edilmeye özen gösterilmiş, bu suretle vatandaşlarımız arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu pekiştirilmeye çalışılmıştır. Başkonsolosluğumuz, vatandaş ve derneklerimizin ülkemizi tanıtıcı, birlik ve beraberliğimize katkıda bulunacak bu yöndeki tüm faaliyetlerine, bundan böyle de elden gelen her türlü desteği vermeye devam edecektir. Ayrıca, geçen süre zarfında, Başkonsolosluk olarak vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin daha etkin ve nitelikli kılınması istikametinde çalışmalar yürütülmüş, bu konudaki eksikliklerimiz giderilmeye çalışılmıştır. Bu yöndeki çabalarımız sürdürülmekte olup, sizden gelecek önerilere de açık olduğumuzu vurgulamak isterim.  

Öte yandan, Van ilimizde meydana gelen ve pek çok vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, yaralanması ve evsiz kalması ile sonuçlanan deprem sonrası, gerek derneklerimizin gerekse bireysel olarak vatandaşlarımızın büyük bir duyarlılık göstererek düzenlenen yardım kampanyalarına destekte bulunmalarından dolayı ayrıca teşekkür ederim.  

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Başkonsolosluk personeli ve şahsım adına yeni yılınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.   

Cemalettin AYDIN
Başkonsolos    

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsen başvuru: 09:00-12:00
20.1.2020 Martin Luther King Günü (ABD)
17.2.2020 Başkanlar Günü (ABD)
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. gün
25.5.2020 Memorial Günü (ABD)
3.7.2020 Bağımsızlık Günü (ABD)
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
7.9.2020 İşçi Bayramı (ABD)
12.10.2020 Kolomb Günü (ABD)
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Gaziler Günü (ABD)
26.11.2020 27.11.2020 Şükran Günü (ABD)
25.12.2020 Noel Günü (ABD)
1.1.2021 Yılbaşı