Bedelli Askerlik Başvurusu Süre Uzatımına İlişkin Duyuru

Houston Başkonsolosluğu 25.02.2013
22 Aralık 2011 gün ve 2011/2531 sayılı 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46’ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar olarak Bakanlar Kurulu kararı ile Bedelli Askerlik yasasının yürürlüğe girdiği; bu uygulama ile yasada belirtilen şartları haiz olan vatandaşlarımızın başvurularının 15 Ocak-15 Haziran 2012 tarihleri arasında alındığı malumlarıdır. 
Bu uygulamaya ilaveten, 16 Şubat 2013 tarihinde “28561” sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici 51’nci madde uyarınca, Geçici 46’ncı madde kapsamında olup fiilen askerlik hizmetine başlamamış olanlardan, anılan maddede öngörülen miktarın yarısını ödemek suretiyle başvurusu kabul edilenler ile şartları taşıdığı halde 15 Haziran 2012 tarihine kadar başvuruda bulunmamış olanlardan kalan miktarı veya tamamını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde defaten ödeyenler temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar hükmü getirilmiştir.
Bu çerçevede, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almış ve henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış yükümlülerin (yeni başvuracakların 30.000 TL, ikinci taksidi zamanında yatırmayanların kalan miktarın tamamını ödemek suretiyle) bedelli askerlik yapma imkanından faydalanabilmeleri için 18 Mart 2013 mesai saati bitimine kadar ivedilikle Başkonsolosluğumuza başvurmaları (ilk kez başvuracakların bizzat gelerek, ikinci taksitlerini yatıracakların banka dekont belgelerini posta yoluyla ileterek) gerekmektedir.
Saygıyla duyurulur.
T.C. Houston Başkonsolosluğu

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsen başvuru: 09:00-12:00
20.1.2020 Martin Luther King Günü (ABD)
17.2.2020 Başkanlar Günü (ABD)
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. gün
25.5.2020 Memorial Günü (ABD)
3.7.2020 Bağımsızlık Günü (ABD)
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
7.9.2020 İşçi Bayramı (ABD)
12.10.2020 Kolomb Günü (ABD)
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Gaziler Günü (ABD)
26.11.2020 27.11.2020 Şükran Günü (ABD)
25.12.2020 Noel Günü (ABD)
1.1.2021 Yılbaşı