Kamu Görevlilerinin Sağlık Raporları Onayı Hakkında Duyuru

Houston Başkonsolosluğu 22.01.2016

Sürekli/geçici görevle ABD'de bulunan veya yıllık izinleri sırasında hastalanan devlet memurları, ABD’de alacakları sağlık raporunu mensubu oldukları kuruma sunmadan önce, sözkonusu raporun ABD tedavi mevzuatına uygunluğunu, ABD’deki Başkonsolosluklarımıza onaylatabilmektedir.

Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde yer alan (Arkansas, Alabama, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma, Tennessee ve Teksas) eyaletlerden alınmış sağlık raporlarının Başkonsolosluğumuz tarafından onaylanmasını teminen izlenmesi gereken yöntem aşağıda sunulmuştur:

Başvuru koşulları:

1.Doktor raporlarının tıp doktorları (Medical Doctor - MD) tarafından düzenlenmiş olması, rapor üzerinde doktorun imza ve kaşesinin yer alması,

2.Rapor süresinin 30 günü aşmaması ve raporun hangi tarihler arasında geçerli olduğu, raporda mutlaka hastalığın başlangıç tarihinin ve teşhisin tıbbi bulgularının ayrıntılı şekilde açıklamasının yer alması,

3.Doktor tarafından düzenlenmiş “WH-380-E formu” (Bahsekonu formahttps://www.dol.gov/whd/forms/WH-380-E.pdflinkinden ulaşılabilir)

Başvuru şahsen veya posta ile yapılabilmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Evrak:

1.Başvuru sahibinin nüfus cüzdanının veya pasaportun fotokopisi

2.Kamu görevlilerinin ücretli ve aylıksız izin kullanmalarına yol açan doktor raporunun aslı ile birlikte bir adet fotokopisi

3.Başvuru formu (ilişikte örneği sunulmuştur)

4.Doktor tarafından düzenlenmiş “WH-380-E formu” ve bir adet fotokopisi (https://www.dol.gov/whd/forms/WH-380-E.pdf)

5.Postayla yapılacak başvurularda belgelerinizin asıllarının tarafınıza geri gönderilmesi için pullu (pre-paid), takip numarası olan (tracking number) ve üzerinde ad, soyad ve adresinizin yer aldığı posta zarfını da evraklarınızla birlikte göndermeniz gerekmektedir.

Harç Bedeli: 19.55 $

Açıklamalar:

Şahsen başvurularda nakit ödeme, posta ile başvurularda “Money Order” kabul edilmektedir. Kredi kartı ya da şahsi çek kabul edilmemektedir.

“Money Order” yapılması halinde “Turkish Consulate General” adına gönderilmesi gerekmektedir.

İbraz edilen raporun geçerliliğinden şüphe duyulması halinde, idare tarafından belirlenecek bir tıp doktorundan/hastaneden alınacak ikinci bir hastalık raporunun ibraz edilmesi talep edilebilir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 16:00

Şahsen başvuru: 09:00-12:00
15.1.2018 Martin Luther King Günü
19.2.2018 Başkanlar Günü
28.5.2018 Memorial Günü
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. gün
4.7.2018 ABD Bağımsızlık Günü
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. gün
3.9.2018 İşçi Bayramı (ABD)
8.10.2018 Kolomb Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
12.11.2018 (ABD) Gaziler Günü
22.11.2018 23.11.2018 (ABD) Şükran Günü
25.12.2018 (ABD) Noel
1.1.2019 (ABD) Yeni Yıl