Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Vatandaşlarımızın Konsolosluklarda Kayıt Yaptırmaları Veya Kayıtlarını Güncellemelerine Ilişkin Duyuru , 16.10.2008

VATANDAŞLARIMIZIN KONSOLOSLUKLARDA KAYIT YAPTIRMALARI VEYA KAYITLARINI GÜNCELLEMELERİNE İLİŞKİN DUYURU


5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği uyarınca, vatandaşlarımızın, ülkemizdeki tüm bürokratik işlemlerinde ve oy kullanma, nüfus sayımı gibi konularda beyan ettikleri adresleri esas alınacaktır.

Bu itibarla, Başkonsolosluğumuza herhangi bir konsolosluk işlemi için başvuruda bulunan tüm vatandaşlarımızın adres beyanında bulunmaları uygun olacaktır.

Vatandaşlarımızın güncel adres ve irtibat bilgilerine sahip olmamız, doğal afetler gibi acil durumlarda kendilerine ulaşabilmemiz açısından da önem taşımaktadır.

Nitekim, her yıl Haziran-Ekim döneminde görev bölgemizdeki pek çok yerleşim merkezinde etkili olan kasırgalar sırasında sözkonusu adres bilgilerinin halen tam olarak güncellenmediği görülmektedir.  
Bu çerçevede, acil durumlarda ABD'de ikamet eden vatandaşlarımıza zamanlıca ulaşabilmemiz için, halen görev bölgemizde ikamet ettikleri halde Başkonsolosluğumuzda kaydı bulunmayan veya kayıt bilgilerini güncellememiş olan vatandaşlarımızın, aşağıda sıralanan bilgileri  Başkonsolosluğumuza iletmeleri rica olunur.

Kişisel Bilgilerin Gizliliği esasınca sözkonusu bilgiler, kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

Ad-Soyad
Dogum Yeri/Tarihi
Pasaport Numarasi
T.C. Kimlik Numarasi
Beraberlerindeki Aile Fertlerinin isim ve Kimlik Bilgileri
Ikamet ve is Adresleri
Cep Telefonlari
E-Posta Adresleri

Yukarıda yer alan bilgilere ek olarak, misyonlarımızda daha ayrıntılı bilgilerinin yer almasını arzulayan vatandaşlarımız, E-Konsolosluk sitesinde yer alan "Vatandaşlık Bilgileri Kayıt Formu"nu doldurup posta veya e-posta yoluyla iletebilirler.