Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

İdari Para Cezaları , 29.12.2009


   20.4.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 68.maddesiyle nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

   Bu yükümlülüğü kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya sözkonusu durumdaki çocukların veli veya vasilerine "İdari Para Cezası" uygulanmaktadır.

   Bu çerçevede Maliye Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak idari para cezası miktarlarının aşağıdaki şekilde belirlendiği kaydedilmektedir;

   -  bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya nüfus cüzdanlarını kaybeden vatandaşlar için 63 Türk Lirası,

   -  adres bildiriminde zamanında bulunmayan kişiler için 329 Türk Lirası

    -  gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlar için 660 Türk Lirası.

(idari para cezaları yurtdışında günlük kur karşılığı yerel para cinsinden tahsil edilir)