Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adres Kayıt Sistemi Ve Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Ülkemizde Yapılan Seçimlerde Oy Kullanımı , 06.04.2010

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği uyarınca, vatandaşlarımızın, ülkemizdeki tüm bürokratik işlemlerinde ve oy kullanma, nüfus sayımı gibi konularda beyan ettikleri adresleri esas alınacaktır.

Görev bölgemizde mukim vatandaşlarımızın adres bilgileri  Başkonsolosluğumuzca “Adres Beyan Formu” tanzim edilmek suretiyle kayıt altına alınmakta ve bu bilgiler online olarak anında ülkemizdeki nüfus kayıtlarınıza (AKS) işlenmektedir.

 

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarında (bulundukları ülkede) oy kullanabilmelerini teminen gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

 

Diğer taraftan, yurtdışındaki vatandaşlarımıza ilişkin seçmen kütüklerinin hazırlanmasında Adres Kayıt Sistemi (AKS) verileri esas alınacağı cihetle, Başkonsolosluğumuza herhangi bir konsolosluk işlemi için başvuruda bulunan tüm vatandaşlarımızın adres bilgilerini güncellemeleri ve henüz Adres Beyan Formu (Form B) doldurmadılar ise bu formu doldurmaları önemle rica olunur.

 

 

Formu online doldurmak için : https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/AdresBeyan/PreBeyanStep.aspx

 

 

Adres Kayıt Sistemi içerisinde kayıtlı olup olmadığınızı sorgulamak için:

https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/TcKimlikDogrulama/TcKimlikDogrulama.aspx

 

 

 

 

 

İlgili Dosyalar :

- krogi455ys0mjh45cv4ua455adres beyan form B