Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Sırbistan Ile Imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması , 06.12.2010

Türk Toplumunun Değerli Mensupları,

Belgrad'ta 12 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın uygulanmasına 3 Aralık 2010 tarihi itibariyle başlanmıştır.  

Anlaşma uyarınca, her iki Tarafın geçerli umuma mahsus ve resmi (diplomatik, hizmet, resmi ve hususi) pasaport, denizadamı cüzdanı, uçak mürettebatı için seyahat belgesi, geçici pasaport (Türk vatandaşlarına düzenlenen) ve seyahat belgesi hamili vatandaşları diğer Taraf ülkesinde, ilk giriş tarihinden itibaren, her altı ay içinde doksan günü aşmayan bir süre için kalmak veya bu ülkeden transit geçmek için vize alma yükümlülüğünden muaf kılınmışlardır. 

Anlaşma, her iki Tarafın tren, kamyon ve otobüs sürücüleri ile yardımcıları, tren ve lokomotif, sivil uçak ile gemi mürettebatı gibi uluslararası yolcu ve mal nakliyesi yapan vatandaşlarının, her altı ay içinde doksan günü aşmamak kaydıyla, birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatlerinde (transit geçişler dahil olama üzere) vizeden muaf olmalarını hükme bağlamaktadır.

Saygı ile duyurulur.

T.C. HOUSTON BAŞKONSOLOSLUĞU

İlgili Dosyalar :

- j04wvf45rem2b155ldzfo155Duyuru 108