Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

E-pasaport Başvurusu Için Ibraz Edilecek Fotoğraflar , 01.04.2011

Türk Toplumunun Saygıdeğer Mensupları,

Bilindiği üzere, 2010 Haziran ayı itibariyle yeni tip e-pasaport uygulamasına geçilmiş olup, bahsekonu yeni tip pasaportların vatandaşlarımız tarafından geniş bir şekilde kabul gördüğü memnuniyetle gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, e-pasaport başvuru kabul işlemleri sırasında meydana gelen bazı tanzim hataları nedeniyle pasaportların vatandaşlarımıza tesliminin geciktiği, bunun da bazı yakınmalara yol açtığı bilinmektedir.
E-pasaport başvuru kabul işlemleri esnasında meydana gelen tanzim hataları ağırlıklı olarak vatandaşlarımız tarafından getirilen ve standartlara uymayan biyometrik fotoğraflardan kaynaklanmaktadır.

Bahsekonu gecikmenin ve bu gecikmelerden kaynaklanan yakınmaların önüne geçebilmek amacıyla, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak e-pasaport başvurularında ibraz edilecek biyometrik fotoğrafların aşağıdaki nitelikleri haiz olduğundan emin olunması önemle rica olunur.

1. 2 adet son altı ay içinde çekilmiş, 50×50 mm veya 50×60 mm ebadında, renkli, vesikalık fotoğraf ibraz edilecektir.

2. Yüz fotoğraf üzerinde ortalanmış, çene ucundan saçların başladığı bölgeye kadar sağ ve sol yüz hatları tamamen görünür olacaktır.

3. Yüz kısmının yüksekliği 32 ile 36 mm arasında olacak, fotoğrafın yüzde 70 ile 80’ini kapsayacaktır.

4. Baş öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağzı kapalı olarak çekilmiş,  beyaz ve desensiz fon olacaktır. (Açık renk ya da nötr gri fon kabul edilmemektedir.)

5. Fotoğrafta leke ve bükülmeler olmayacaktır.

6. Fotoğraftaki renkler nötr olacak ve yüzün doğal rengini yansıtacak, fotoğraf doğrudan kameraya bakarken çekilecektir.

7. Gözler açık ve iyi görünür (kırmızı olmayacak) şekilde, gözlerin önü saç veya gözlük çerçevesiyle kapatılmamış olacak, güneş gözlüğü veya gözlük camı üzerinde yansımalar olmayacaktır.

8. Küçük çocukların biyometrik fotoğrafları bu hususa dikkat edilerek çekilmiş olacaktır.

9. Işık yüze eşit ölçüde yansıtılacak, yansıma veya gölgeler bulunmayacaktır.

Saygıyla duyurulur.

T.C. HOUSTON BAŞKONSOLOSLUĞU