Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

E-devlet Şifreleri , 17.05.2011

Türk Toplumunun Saygıdeğer Mensupları,

Vatandaşlarımızın çeşitli kamu hizmetlerine www.turkiye.gov.tr adresinden veya cep telefonlarından elektronik ortamda ulaşmalarını ve e-devlet kapısı hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan e-devlet şifrelerinin dağıtımına Başkonsolosluğumuzca başlanılmıştır. Sözkonusu uygulamaya ilişkin tanıtıcı broşür ekte sunulmuştur.

 

Şifre almak isteyen vatandaşlarımızın, T.C. kimlik numaralarını gösteren bir belgeyle bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, vatandaşlarımızın 31 Aralık 2011 tarihinden itibaren “www.e-konsolosluk.net” sitesi vasıtasıyla interaktif işlem yaptırabilmeleri için mutlaka e-devlet sifresi sahibi olmaları gerekmektedir. 31 Aralık 2011 tarihine kadar, e-konsolosluk üyesi vatandaşlarımız sahip oldukları mevcut kullanıcı ad ve şifreleriyle de işlem yapabileceklerdir. Anılan tarihten sonra siteden bilgi edinebilecek ancak e-devlet şifresi olmadan işlem yapılması mümkün olamayacaktır.

 

Saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. HOUSTON BAŞKONSOLOSLUĞU

İlgili Dosyalar :

- e-devlet tr