Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gambiya'ya Yönelik Vize Rejimimiz , 20.08.2011

Türk Toplumunun Saygıdeğer Mensupları,

 

Ülkemizle Gambiya arasında Londra’da 16 Haziran 1966 tarihinde mektup teatisi yoluyla akdedilen Vize Muafiyeti Anlaşmasının Gambiya makamlarınca ahiren uygulanmadığı tespit edilmiştir (anılan Anlaşmanın hükümleri çerçevesinde, her iki ülkenin resmi pasaport hamilleriyle umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının 3 aya kadar ikamet süreli seyahatleri vizeden muaftır).

 

İlgili kurumlarımızla yapılan çalışmalar sonucunda, mütekabiliyetin gereği, resmi pasaport hamili Gambiya vatandaşlarına yönelik 3 aya kadar ikamet süreli seyahatleri için vize muafiyeti uygulamasına 1 Eylül 2011 tarihi itibariyle son verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. HOUSTON BAŞKONSOLOSLUĞU