Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye Bursları/lisans Başvuruları , 11.05.2013

Değerli Vatandaşlarımız,

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda; Türkiye Bursları lisansüstü programlarına dünya çapında başvurular alındığı ve başvuruların, belirlenen ülkelerde Seçici Heyetler marifetiyle değerlendirilmesinin büyük oranda tamamlandığı bildirilmektedir.

Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde yükseköğrenim görmeye aday olan lisans seviyesindeki uluslararası öğrencilerin başvurularının ise 06 Mayıs - 06 Haziran 2013 tarihlerinde alınacağı, sözkonusu adayların Türkiye Burslarına başvuru şartları, değerlendirme ve seçim kriterleri ile konuya ilişkin diğer ayrıntılı bilgilerin

 

www.turkiyeburslari.gov.tr internet adresinde yer aldığı, anılan tarih aralığında yapılacak lisans başvurularının değerlendirilmesinin, Seçici Heyetler tarafından Haziran ve Temmuz aylarında, belirlenen ülkelerdeki mülakatlarla gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Saygıyla duyurulur.