Genel Sağlik Sigortasi Hakkinda Duyuru

Houston Başkonsolosluğu 31.01.2012

1. Genel Sağlık Sigortası’na ilişkin olarak 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren, 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı ve ülkemizde yaşayan yabancıları ilgilendiren geniş bir kapsama sahiptir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sözkonusu kanunun uygulanması konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet sitesinin ana sayfasına (www.sgk.gov.tr) “50 Soruda Yeşil Kart ve Gelir Tespiti” başlığıyla bir bölüm eklemiştir. Vatandaşlarımızın anılan sayfayı ziyaret ederek geniş bilgi edinmeleri mümkündür.

 

2. Sözkonusu bilgilendirme metninin 36-43 sayılı soru ve yanıtları yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, aşağıda kayıtlıdır.

 

Bilgilendirme metninin incelenmesinden görüleceği üzere, sözkonusu uygulamadan yararlanmanın temel şartlarından birisi Türkiye’de ikamet etmektir. Bahsekonu uygulamadan yararlanmak istemeyen vatandaşlarımızın yurtdışı temsilciliklerimize başvurarak “Adres Beyanı”nda bulunup, yurtdışında yaşadıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

ADRES BEYANI:

Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın ikametlerini bildirmeleri için şahsen veya posta ile Başkonsolosluğumuza adres beyanında bulunmaları gereklidir. Posta ile “Adres Beyan Formu” göndermek isteyen vatandaşlarımızın, linki aşağıda kayıtlı formu eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan sonra belirtilen diğer belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza ulaştırmaları gerekmektedir.

- Adres Beyan Formu ön sayfa (eksiksiz doldurulup imzalanacak),
 
Adres Beyan Formu arka sayfa

- Nüfus cüzdanının aslı veya noter onaylı sureti,

- Adresinizi kanıtlayacak belgenin (ehliyet, elektrik veya gaz faturası v.b. belgelerden sadece birinin) fotokopisi,

- Alındı belgesinin iadesi için üzeri pullu iade zarfı.

Aynı adreste yaşayan aile bireyleri (18 yaşından küçük çocuklar ve eşler) için ayrı ayrı form doldurulmasına gerek yoktur. Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün  formunda “Aynı Adreste Bulunan Kişilerin Kimlik Bilgileri” kısmının doldurulması yeterli olacaktır. Eksiz olarak gönderilen başvuru elimize ulaştıktan sonra adres beyanınız elektronik ortamda yapılarak, alındı belgesi adresinize postalanacaktır.

Saygıyla duyurulur.

 
T.C. Houston BaşkonsolosluğuY
URTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI

 

36- İkamet adresi Türkiye’de olmakla birlikte yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının gelir testi için başvurması gerekmekte midir?

Söz konusu kişilerin, kendileri ya da Türkiye’deki yakınları tarafından, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden (ADNKS) ikametgâh adresini yurtdışındaki adresi olarak güncellemeleri halinde, genel sağlık sigortası kapsamında sayılmayacaklardır. Ancak, bu kişilerin Türkiye’de yaşayan bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler (eş, çocuk, ana, baba), Kanunun 60/g bendi kapsamında tescil edilecek olup, gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri sonucu yapılacak gelir testi sonucuna göre işlem yapılacaktır.

 

37- Türkiye’de çalışırken işyerinden ücretsiz izin alarak yurtdışına gidenlerin durumu ne olacak?

Kanuna göre (4/a) kapsamında olan kişiler yurt dışında ise ücretsiz izinli olduğu sürelerde işverenin bildirimi üzerine yurt dışında bulunduğu süre içinde bir takvim yılı içinde en fazla bir aylık sürede sağlık yardımından faydalandırılacaktır. Kanuna göre memur (4/c) olanlar ise; bir yıllık ücretsiz izinli olduğu sürelerde genel sağlık sigortalısı sayıldığından sağlık yardımlarından faydalandırılacaktır.

 

38- Burs kazanan eşiyle birlikte ABD’ye veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeye giden, ancak kendisi ev hanımı olarak bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemek zorundalar mı? Bu kişilerin ikametgâhlarının, kendileri ya da Türkiye’deki yakınları tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden (ADNKS) yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi halinde söz konusu kişiler genel sağlık sigortalısı kapsamında prim ödemeyecektir.

 

39- Çifte vatandaş olup, Türkiye’de sigortası bulunmayan ancak vatandaşı olduğu yabancı ülkede çalışan veya sigortası/emekli olan Türkler ne yapacaktır?

Çifte vatandaşlığı bulunanların, ilgili ülkenin Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunması ve vatandaşı oldukları yabancı ülkede çalışmaları durumunda; Türkiye’ye gelirken iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardımlarından faydalandığına ait “formüler” denilen belgeyi, yakınları adına ise ilgili ülkeden yine bunlar için istenilen “formüleri” getirmeleri gerekmektedir. Ancak, çifte vatandaşlığı bulunanların, sözleşmesiz ülkede çalışması ve ikametgâhlarının da yurt dışında bulunması halinde söz konusu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmayacaklardır.

 

YURTDIŞINA EĞİTİME GİDENLER

 

40- T.C. vatandaşı olup yurt dışına lisans, master, doktora eğitimi için gidenlerden çalışmayan ve sigortası olmayanlar ne yapacak? Onlar adına aile yakını gelir testine başvurabilecek mi?

Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye’deki yakınları tarafından ikametgâhlarının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden  (ADNKS) yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kişiler, ikametgâhları yurt dışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilmeyeceklerdir. Ancak Türkiye’de bulundukları sürede bakmakla yükümlülük durumları yok ise gelir testine başvurarak gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanacaklardır.

 

41- Eğitim için yurtdışına giden ve sağlık sigortaları oradaki devlet veya okullar tarafından karşılanan vatandaşlar ne yapacaktır?

Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye’deki yakınları tarafından ikametgâhlarının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden  (ADNKS) yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kişiler, ikametgâhları yurt dışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilmeyeceklerdir.

 

42- Devlet tarafından resmi burslu olarak eğitime gönderilmiş, 25 yaş üstü olup, Türkiye’de sigortası bulunmayanlar ne yapacak?

Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye’deki yakınları tarafından ikametgâhlarının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden  (ADNKS) yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kişiler, ikametgâhları yurt dışında olduğundan GSS kapsamında tescil edilmeyeceklerdir.

 

43- Yabancı bayraklı gemilerde ve uluslararası sularda çalışan gemi adamlarının durumu ne olacaktır? Türkiye'ye döndüğü zaman mı sigorta kapsamına girecek?

Yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk vatandaşları, sosyal güvenlikleri yönüyle ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre işlem yapılacaktır. İkili sosyal güvenlik sözleşmesi yoksa 5510 sayılı Kanun hükümlerine tabi olamayacaklardır. Genel sağlık uygulaması yönüyle Türkiye‟ye döndüklerinde genel sağlık sigortası kapsamına gireceklerdir. Ancak Türk bayraklı gemilerde çalışan ve uluslararası sularda bulunan gemi adamları ise 5510 sayılı Kanuna göre (4/a) kapsamında zorunlu sigortalı olmaktadır. Bu kapsamda çalışıp sefer esnasında işe alınanların sigortalılık işlemleri, sigortalıların işe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılması gerekmektedir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsen başvuru: 09:00-12:00
20.1.2020 Martin Luther King Günü (ABD)
17.2.2020 Başkanlar Günü (ABD)
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. gün
25.5.2020 Memorial Günü (ABD)
3.7.2020 Bağımsızlık Günü (ABD)
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
7.9.2020 İşçi Bayramı (ABD)
12.10.2020 Kolomb Günü (ABD)
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Gaziler Günü (ABD)
26.11.2020 27.11.2020 Şükran Günü (ABD)
25.12.2020 Noel Günü (ABD)
1.1.2021 Yılbaşı