Dövizli Askerlik İşlemlerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Houston Başkonsolosluğu 10.02.2016

Dövizli Askerlik İşlemlerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 6252 sayılı Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Dair Kanun’a ilave edilen geçici 53. madde uyarınca,

-Kanunu’nun yayım tarihinden önce yürürlükte bulunan 6252 sayılı Kanun’un ek 1. maddesi kapsamında, dövizle askerlik hizmeti için toplam 1000 Avro veya daha fazla konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunmuş yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmış,

-38 yaşını tamamladıklarını yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde döviz ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamında çıkartılanların, ek 1. maddede yazılı yararlanma şartlarını taşıdıkları 31 ARALIK 2017 tarihine kadar konsolosluklarına başvurmak suretiyle belgelendirmeleri ve başvurularının kabulünü müteakip 1000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını, başvuruları sırasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanmalarına imkan tanınmış,

-Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamladıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 ARALIK 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara 1000 Avro’nun üzerindeki ödemelerin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Dövizle askerliğin ABD Doları karşılığı bedeli ne kadar?

1091.6 ABD Doları’dır.

Dövizli askerlik kapsamına girebilen yükümlüler kimdir? Ödemeyi nasıl yapabilirim?

38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az 3 yıl süre (1095 gün) ile fiilen yabancı ülkede gelir vergisine tabii olup, gelir sağlayanlar dövizli askerlik kapsamına girebilen yükümlülerdir.

Bahsekonu yükümlüler ödeme belgelerini almak üzere Başkonsolosluğumuza müracaat edip, ardından ödemelerini T.C. Ziraat Bankası New York Şubesi’ne TEK SEFERDE yapmalıdır. Bankadan alınan dekont Başkonsolosluğumuza ulaştırıldığında dövizli askerlik işlemi tamamlanacaktır.

38 yaşından küçüğüm ve üniversite öğrencisiyim, ben de dövizli askerlik hakkından yararlanabilir miyim?

Hayır, ilgili Kanun’da en az 3 yıl süre (1095 gün) ile fiilen yabancı ülkede gelir vergisine tabii olup, gelir sağlayanların dövizli askerlik kapsamına giren yükümlü olduğu belirtilmektedir.

F1 vizeli üniversite öğrencileri, askerlik ertelemelerini Eğitim Ataşeliği aracılığıyla yapabilir.

Dövizli askerliğe önceden başvurup; 1091,6 ABD Doları’ndan daha fazla ödeme yaptım. Ödemelerimi geri alabilir miyim?

Dövizli askerlik kapsamında, önceden fazladan yapılan ödemeler iade edilmez.

Dövizli askerliğe önceden başvurup; 1091,6 ABD Doları’ndan daha fazla ödeme yaptım. Terhis belgemi nasıl temin edebilirim?

1978 ve sonrası doğumlular tarafından, dövizli askerlik bedeli olarak 1000 Avro karşılığı veya daha fazla meblağ ödenmişse, kesin terhis işlemleri askerlik şubelerince tamamlanacaktır. Son karar ASAL’a ait olduğundan, bağlı bulunduğunuz askerlik şubesi ile görüşmeniz uygundur.

38 yaşını tamamlamışlar (1978 öncesi doğumlular) izleyen yanıtları inceleyebilirler.

38 yaşımı tamamladım ve daha önce dövizli askerli başvurusu yapmadım. Dövizli askerlik için nasıl başvuru yapabilirim?

Dövizli askerlik şartlarını sağlayanlar, 31 ARALIK 2017 tarihine kadar 1091,6 ABD Doları’nı başvuru sırasında TEK SEFERDE ödemeleri kaydıyla dövizli askerlik için başvurabilirler.

38 yaşını tamamladım ve daha önce dövizle askerlik başvurusunda bulundum; ancak ödemelerini tamamlamadığım için dövizle askerlik kapsamı dışında kaldım. Ne yapabilirim?

38 yaşının sonuna kadar dövizli askerlik için kalan borçlarını ödemeyenler, 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar dövizli askerlik şartlarını sağladıklarını kanıtlayan belgelerle Başkonsolosluğumuza başvurmak zorundadır.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsen başvuru: 09:00-12:00
20.1.2020 Martin Luther King Günü (ABD)
17.2.2020 Başkanlar Günü (ABD)
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. gün
25.5.2020 Memorial Günü (ABD)
3.7.2020 Bağımsızlık Günü (ABD)
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
7.9.2020 İşçi Bayramı (ABD)
12.10.2020 Kolomb Günü (ABD)
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Gaziler Günü (ABD)
26.11.2020 27.11.2020 Şükran Günü (ABD)
25.12.2020 Noel Günü (ABD)
1.1.2021 Yılbaşı