Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yüksek Seçim Kurulu’nun 2011 Yılı Genel Seçimlerine İlişkin 120 Sayılı Kararı , 01.03.2011

Türk Toplumunun Saygıdeğer Mensupları,

Resmi Gazete’nin 27.02.2011 tarihli ve 27859 (Mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu’nun örneği ekli 120 sayılı kararında, yurtdışı seçmenlerin hangi usulde oy vereceklerinin tespiti ile tespit edilen yönteme göre oy verme usul ve esaslarını belirlemek için oluşturulan komisyonun çalışmalarını tamamlamış olduğu, konu ve 25.02.2011 tarihli komisyon raporunun incelendiği, inceleme sonucunda oy çokluğuyla:

2011 yılı içinde yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin ülkemizdeki gümrük kapılarında oy kullanmaları gerektiğine,

- 298 sayılı Kanunun 94/A maddesinde yer alan yurtdışı seçmenlerin bulundukları ülkelerde sandıkta oy kullanma ve elektronik oylama yöntemlerinin ileriki seçimlerde uygulanabilmesi için mevcut Komisyonca çalışmalara hemen başlanılmasına,

karar verildiği bildirilmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. HOUSTON BAŞKONSOLOSLUĞU

 

İlgili Dosyalar :

- gpaxq145kxfujv551di01ivrYSK kararı