Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türk Bilim İnsanları Konferansı , 19.02.2012

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) tarafından 2012 yılı içerisinde “Türk Bilim İnsanları Konferansı” düzenlenmesi planlanmaktadır. Konferansın yapılacağı yer, tarih ve program bilahare duyurulacaktır. Bu çerçevede, Anılan Konferansa konuşmacı veya misafir olarak davet edilmek üzere yurtdışında yaşayan Türk bilim insanlarının isimleri, unvanları, uzmanlık alanları, çalıştıkları kurumlar, iletişim bilgileri, özgeçmişleri vb. bilgilere gereksinim duyulmaktadır.

 

Konferansa ilaveten, BSTB tarafından kurulacak bir portal aracılığıyla bilim insanlarımızın karşılıklı iletişim ve etkileşimlerinin artırılması ve uluslararası ortak proje geliştirme kültürünün yaygınlaştırılması da öngörülmektedir.

 

Bu çerçevede, konuyla ilgili bilim insanı ve akademisyenlerimizin örneği ekli formu doldurarak, özgeçmişleriyle (CV) birlikte 1 Mart 2012 tarihine kadar  Başkonsolosluğumuza e-posta yoluyla (consulate.houston@mfa.gov.tr) iletmeleri şükranla karşılanacaktır. Form ve CV’ler tarafımızdan bilahare toplu halde anılan Bakanlığa iletilecektir.

 

Sözkonusu bilgiler, Başkonsolosluğumuzun görev bölgemizdeki bilim insanı ve akademisyenlerimizle işbirliği ve karşılıklı etkileşimin canlandırılması faaliyetlerine de yardımcı olacaktır.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Houston Başkonsolosluğu

İlgili Dosyalar :

- Bilgi Formu