Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Uluslararası Hukuk Eğitim Programı Duyurusu , 18.07.2013

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca (YTATB) 25 Ağustos-1 Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara'da “Temel Hakların Uluslararası Düzeyde Korunması” konulu bir “Uluslararası Hukuk Eğitim Programı” düzenlenecektir. Programa katılım için www.ytb.gov.tr internet adresinden  en geç 20 Temmuz 2013 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. YTATB’den alınan programın içeriğine ilişkin detaylı bilgiye ekli bilgi notundan erişmek mümkündür.Bilgi notunda özetle;-Yurtdışında üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimini hukuk alanında tamamlamış çok sayıda vatandaşımızın bulunduğu, bu kişilerin uluslararası hukuk alanında edinecekleri bilgilerin meslek hayatlarındaki başarılarına olumlu etki edeceği,-Anılan vatandaşlarımızın ülkemizdeki hukuk sistemi ve ilgili kurumlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, özellikle çeşitli ülkelerin hukuk sistemleri ile ülkemizdeki hukuk sistemini mukayeseli bir şekilde ortaya koyacak bir eğitim programı hazırlanmasının yararlı olduğu kanaatine varıldığı,-Bu kapsamda, yurtdışında yaşayan genç hukukçularımızın hukuk deneyimlerinin arttırılmasına yönelik olarak 25 Ağustos-1 Eylül 2013 tarihlerinde “Temel Hakların Uluslararası Düzeyde Korunması” konulu bir Uluslararası Hukuk Eğitim Programı düzenleneceği,-Türkiye Adalet Akademisi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Enstitüsü ile işbirliği halinde düzenlenecek olan programda akademik derslerin yanısıra kurum ziyaretleri ve tanışma toplantıları da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.Saygıyla duyurulur.T.C. Houston Başkonsolosluğu

İlgili Dosyalar :

- Detayli Bilgi