Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2014 Yılı Edebi Çeviri Atölyeleri , 26.08.2014

2005 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayınlanmasına Destek Programı (TEDA) yürütülmektedir. Sözkonusu programa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan (KTB) alınan bir yazıda,  program paralelinde Türk edebiyatının yazı dili birikiminin diğer dillere aktarılması, dolayısıyla dünya okuruna arzının daha nitelikli hale getirilmesi ve aynı şekilde diğer dünya edebiyat eserlerinin ülkemiz insanına tanıtılması amacıyla KTB koordinasyonunda yurtiçi ve yurtdışından meslek örgütleri, çeşitli kültürel kurum ve kuruluşların işbirliğiyle iki dilli Edebi Çeviri Atölyeleri'nin düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede, duyuru metinleri ve başvuru formları ekte yer alan KTB ve uluslararası kuruluşlar işbirliği ile İstanbul Büyükada'da düzenlenecek Edebi Çeviri Atölyeleri aşağıda sunulmaktadır.

 

Türkçe-Almanca/Almanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TAÇAT) 25 Ekim-1 Kasım 2014

Türkçe-Fransızca/Fransızca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜFÇAT) 3-10 Kasım 2014

Türkçe-Rusça/Rusça-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜRUSÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-İspanyolca/İspanyolca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TİSÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-Arapça/Arapça-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜRAPÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-Çince/Çince-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜÇÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-Lehçe/Lehçe-Türkçe Çeviri Atölyesi (TÜLEHÇAT)  3-10 Kasım 2014

Türkçe-İtalyanca/İtalyanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TİTÇAT)  3-10 Kasım 2014

Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Çeviri Atölyesi (ÇİGEÇAT) 3-10 Kasım 2014

 

Edebi Çeviri Atölyeleri'ne ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru formları 
www.teda.gov.tr
 ve www.tedaproject.gov.tr adreslerinden temin edilebilmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- TEDA 2014.pdf