Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

TURK VATANDASLIGI KANUNU, 25.11.2009

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun tam metnine ve sözkonusu kanun kapsamında yapılacak müracaatlara ilişkin formlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kanun Metni :5901 Sayılı Kanun

Müracaat Formları:

 

18 Yaşını Tamamladıktan Sonra Yurtdışından Doğuma İlişkin Başvuru/Beyan Formu (VAT-1)

Ön Sayfa

Arka Sayfa

Türk Vatandaşlığını Doğum Yeri Esasına Göre Kazanma Başvuru Formu (VAT-2)

Ön Sayfa

Arka Sayfa

Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması Başvuru Formu (VAT-3)

Ön Sayfa

Arka Sayfa

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Başvuru Formu (VAT-4)

Ön Sayfa

Arka Sayfa

Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması Başvuru Formu (VAT-5)

Ön Sayfa

Arka Sayfa

Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması Başvuru Formu (VAT-6)

Ön Sayfa

Arka Sayfa

Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme Yoluyla Kazanılması Başvuru Formu (VAT-7)

Ön Sayfa

Arka Sayfa

Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı İle Kazanılması Başvuru Formu  (VAT-8)

Ön Sayfa

Arka Sayfa

Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni Başvuru Formu (VAT-9)

Ön Sayfa

Arka Sayfa

Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı İle Kaybetme Başvuru Formu (VAT-10)

Ön Sayfa

Arka Sayfa

Türk Vatandaşlığını Kazanmak İsteyen KKTC Uyruklulara Ait Başvuru Formu (VAT-11)

Ön Sayfa

Arka Sayfa

Çok Vatandaşlığa Ait Başvuru Formu (VAT-12)

Ön Sayfa

Arka Sayfa

Çok Vatandaşlık Açıklamasının İptali Başvuru Formu (VAT-13)

Ön Sayfa

Arka Sayfa

 

Vatandaşlık ve nüfus işlemlerine ilişkin diğer mevzuat metinlerine ise aşağıdaki linken ulaşmanız mümkündür.

http://www.nvi.gov.tr/Mevzuat,Nufus_Mevzuati_Kanun.html